Dagsorden 2016
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Generalforsamling i Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Sognegården i Ebeltoft 30. marts 2016


Program:


Spisning kl 19.00


Generalforsamling kl 20.00


Dagsorden for generalforsamlingen


1. 'Ny Malt' Orientering ved arkitekt Hans Grøn

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Orientering om museumsvirksomheden

5. Fremlæggelse af regnskab og budget

6. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 suppleant

9. Valg af revisor             

                                    10. EventueltMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk