Hjem
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Om museumsforeningenMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn blev stiftet den 2. august 1909.


Museumsforeningen har i mere end 100 år stået for driften af museet i Ebeltoft, idet museet var ejet af Museumsforeningen.


Den 1. januar 2011 gennemførtes en fusion af de kulturhistoriske museer i Grenaa, Randers og Ebeltoft, og Museum Østjylland så dagens lys. I forbindelse med fusionen blev museets samlinger og aktiviteter samt driftsansvaret overdraget til det nydannede Museum Østjylland. Museumsforeningen er herefter fortsat som en kulturhistorisk forening med tætte bånd til Museum Østjylland.


Museumsforeningen er fortsat ejer af bygningskomplekset beliggende Juulsbakke 1 i Ebeltoft. Komplekset består af bygningen mod Juulsbakke, der blandt andet rummer Siamesisk Samling, samt den fredede Postlade beliggende mod Overgade.


Museumsforeningen har for tiden 3 udadrettede hovedaktiviteter:


1. Medlemsaktiviteter: koncentreret om kulturhistoriske foredrag og  eks-

    kursioner

2. Bevaringsopgaver: indtil videre begrænset til vejviserstenene i Syddjurs

    og de gamle kalkovne i Birkesig

3. Restaureringsopgaver: indtil videre begrænset til restaurering af den

    fredede Postlade i Ebeltoft, som ejes af foreningen

Organisation:


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Foreningen har lidt under 200 medlemmer. Medlemsskaren er siden starten af 2014 steget med mere end 50 %.Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk