Laugets arbejde
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Kalkovnslaugets arbejde 2015Fra starten af 2015 har Museumsforeningens  kalkovnslaug overtaget vedligeholdet af de 3 fredede kalkovne i Birkesig.

I løbet af vinteren 2015 har kalkovnene fået en del frostsprængninger. Dette er for-

modentlig et resultat af, at væggenes kalklag endnu ikke er tykt nok til  at holde

murværket fri for fugt.

Disse frostsprængninger er blevet repareret.


Lauget har også kalket ovnene 2 gange. Der er planlagt yderligere kalkninger i efter-

året.


Lauget har desuden, ved ejerfamiliens repræsentant, foretaget jordarbejder om-

kring kalkovnene, dels for at ovnene kan tage sig så godt ud som muligt, dels for at lette adgangen for publikum.

Før restaureringen
Under restaureringen
Laugsmedlemmerne på arbejde
Det endelige resultatMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk