Formandens beretning 2016
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Formandens beretningtil

Generalforsamlingen

30. marts 2016

for

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn


*****


Beretning som PowerPoint-præsentation - klik her

tryk evt. F5 for start -  tryk ESC for at slutte
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk