Dagsorden 2018
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Torsdag 22. marts 2018 kl. 20.00 Generalforsamling i Sognegården i Ebeltoft


Program:


Spisning kl. 19.00


Generalforsamling kl. 20.00


Generalforsamlingens dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Orientering om Museum Østjyllands virksomhed

4. Kassereren fremlægger årsregnskabet

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 suppleant

8. Valg af 1 revisor

9. Eventuelt


Orienteringen om Museum Østjyllands virksomhed vil blive givet af Museumschefen Jørgen Smidt-Jensen.


På generalforsamlingen 2017 blev en eventuel fusion mellem Museumsforeningen og BLIS diskuteret. Siden da har bestyrelserne i de to foreninger konkluderet at en fusion ikke er aktuel, og at de to foreninger fortsætter som selvstændige foreninger med gensidig støtte og samarbejde. På baggrund af dette vil bestyrelsen genfremsæt-te forslag til ændringer til Museumsforeningens vedtægter som forelagt på general-forsamlingen 2016. Ændringerne er ikke af principiel karakter, men udelukkende en opstramning og præcisering af de gældende vedtægter. De foreslåede ændrede ved-tægter fremsendes snarest.


Før generalforsamlingen er foreningen kl. 19.00 vært ved det traditionelle trakte-ment (smørrebrød, øl, vand, snaps, og kaffe). Af hensyn til indkøb, borddækning m.m. er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker ved e-mail eller telefon til formanden (jenskannegaard@gmail.com, 3024 5244).


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk