Langsø
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Langsø


                                             Klik på et billede for at få det størreTryk på et billede for at gøre det større


Nedkastningssted ved Langsø – 'Tablejam 003 og 005'


Denne sten er sat til markering af pladsen, hvor våbennedkastninger fandt sted ved
Langsø nord for Ørnbjerg Mølle under den tyske besættelse af Danmark 1940-45.


Modstanden tager til

Først et par år inde i besættelsestiden begyndte der så småt at opstå modstand. En
modstand, der voksede fra 1943, hvor 'samarbejdspolitikken' brød sammen, og førte til massiv sabotage mod bl.a. jernbanenettet for at bremse den tyske 'krigsmaskine'.


Våben fra himlen – organiseringen af nedkastningerne

Modstandskampen blev fra 1943 i ganske særlig grad støttet af SOE – Special
Operations Executive i England – der hjalp de besatte lande ved nedkastning af vå-ben, sprængstof m.m. En farlig mission bag fjendens linjer, der her i landet kostede 69 allierede våbenflyvere livet.
Fra 1943 blev der nedkastet mere end 6.000 containere ved 285 flyvninger, hvoraf
95 % fandt sted efter august 1944. Også fra søsiden blev der modtaget store mæng-der våben. Desuden blev der nedkastet mere end 50 agenter, der var specialtrænede i
England til at lede arbejdet.


'Her er London'
Et vigtigt bindeled mellem modstandsbevægelsen og SOE var den engelske radio
BBC’s danske nyheder, der bragte særmeldinger, som i hemmelighed blev aflyttet.
Når en bestemt melding lød, skulle modtagergruppen gøre sig klar til at mødes ved
det aftalte nedkastningssted.
Modtagelserne foregik i måneskin, da piloterne skulle kunne genkende pladsen fra
luften. På pladsen skulle fire personer med tre hvide og en rød stavlygte i L-forma-tion markere nedkastningsstedet og vindretningen, da faldskærmene skulle kastes mod vinden, for ikke at svæve væk. Desuden skulle der som kontrol morses et aftalt
bogstav fra jorden, der blev besvaret med et andet bogstav fra flyvemaskinen. Når containerne var modtaget skulle godset hurtigt skaffes af vejen til forskellige
skjulesteder med lastbil, hestevogn eller cykel – et tungt arbejde, hvorfor
modtagergrupperne som regel var på 10-15 mand.


Nedkastningerne ved Langsø

Den 10. august 1943 kl. 22.10 lettede en Halifaxmaskine fra Tempsford basen ved
London på missionen 'Tablejam 003' med en polsk besætning og fløj kl. 01.14 ind
over området ved Langsø, hvor der planmæssigt blev modtaget seks containerne.
Modtagerholdet bestod af faldskærmsagenten Ole Geisler samt folk fra Hvidsten,
Hornslet og Aarhus. Våbnene m.m. blev fragtet til et sommerhus ved Handrup
Strand, mens faldskærme og containere blev smidt i Langsø.
Nedkastningsstedet blev benyttet igen ugen efter, den 17. august, med kodenavnet
'Tablejam 005', hvor seks containere kl. 22.55 blev modtaget planmæssigt. Dog
manglede ved aktionen en rød lygte, hvorfor Geisler resolut skar sig i fingeren og
gennemvædede sit lommetørklæde, som blev viklet om en lygte. To fra modtagerholdet blev i øvrigt senere fanget og henrettet, andre blev arresteret og endte i tysk kz-lejr.
Efter nedkastningen forsatte flyet til Madum Sø. Modtagelsen gik planmæssigt her,
men da containerne skulle fragtes til Aalborg på lastvogn, blev gruppen forfulgt af
tyskerne, og én blev skudt, og én anden fanget og senere henrettet.


Tekst: Jørgen Nyhuus og Jakob VedstedMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk