Foreningens historie
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Foreningens historie


Nyt: Plancher fra Ebelfestival 2015


 Virksomheden    -    Stiftelse 


I 1906-09 gennemgik Det gamle Rådhus i Ebeltoft en gennemgribende restaurering bekostet af staten. I forlængelse heraf blev Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn stiftet den 2. august 1909 med lærer og kordegn Kr. Holm som første for-

mand.


Museumsforeningen overtog Det gamle Rådhus til museumsformål. En af forening- ens første opgaver var indretning af Molbostuen, som stadig findes.

 

Museumsforeningens primære opgave - gennem sin mere end hundredårige historie - har været at drive Ebeltoft Museum med Det gamle Rådhus som flagskib.


I 1939 købte foreningen Juulsbakke 1, og samtidig fik Siamesisk Samling til huse hér. I 1944 oprettede Museumsforeningen Byhistorisk Arkiv med redaktør Poul Hvit-

ved som primus motor. I 1978 overtog foreningen også driften af Farvergården. Helt afgørende for museumsdriften blev statsanerkendelsen i 1985, som betød forbedret økonomi. Museet har gennem årene været særdeles velbesøgt. Fra 2011 er museums-

driften fusioneret med museerne i Randers og Grenaa til det nuværende Museum Østjylland.

 

Museumsforeningen har efter museumsfusionen fra 2011 fortsat sin virksomhed – men nu uden museumsdrift.


I dag lægger foreningen i stedet vægten på det formidlende arbejde i form af kultur-

historiske udflugter og foredragsvirksomhed.


Og foreningens generalforsamling er en hyggelig, årlig sammenkomst.


Desuden arbejdes der med forskellige restaureringsopgaver - bl.a. foreningens ejendomme Juulsbakke 1 og Postladen m.m.


*****


Jakob Vedsteds nyeste bog Museum i Ebeltoft kan købes på Siamesisk Samling og i Museumsbutikken i Randers for kr. 98,-


Medlemmer ydes rabat på 10 %


Klik på billedet for større version

 


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk