Dagsorden 2019
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Torsdag 21. marts 2019 kl. 20.00 Generalforsamling i Sognegården i Ebeltoft


Før generalforsamlingen er foreningen kl. 19.00 vært ved det traditionelle trakte-ment (smørrebrød, øl, vand, snaps, og kaffe).


Af hensyn til indkøb, borddækning m.m. er tilmelding nødvendig ved e-mail eller telefon til formanden (jenskannegaard@gmail.com, 3024 5244).


Generalforsamlingens dagsorden:


1. Valg af dirigent

2  Formandens beretning

3. Orientering om Museum Østjyllands virksomhed

4. Kassereren fremlægger årsregnskabet

5. Indkomne forslag

Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som vedtaget på generalforsamlingen 2018.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 suppleant

8. Valg af 1 revisor

9. Eventuelt


Orienteringen om Museum Østjyllands virksomhed vil blive givet af


 Museumschefen for Museum Østjylland: Jørgen Smidt-Jensen

    Klik for større billederMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk