Agri Bavnehøj
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Agri Bavnehøj

Klik på et billede for at få det større


Nedkastningssteder ved Agri Bavnehøj – 'Hilsen til Lucas og Helmer'

 

Denne sten er sat til markering af pladsen, hvor våbennedkastninger fandt sted i Mols Bjerge under den tyske besættelse af Danmark 1940-45.

 

Modstanden tager til

Først et par år inde i besættelsestiden begyndte der så småt at opstå modstand. En modstand, der voksede fra 1943, hvor 'samarbejdspolitikken' brød sammen, og førte til massiv sabotage mod bl.a. jernbanenettet for at bremse den tyske 'krigsmaskine'.

 

Våben fra himlen – organiseringen af nedkastningerne

Modstandskampen blev fra 1943 i ganske særlig grad støttet af SOE – Special Opera-tions Executive i England – der hjalp de besatte lande ved nedkastning af våben, sprængstof m.m. En farlig mission bag fjendens linjer, der her i landet kostede 69 allierede våbenflyvere livet.

 

Fra 1943 blev der nedkastet mere end 6.000 containere ved 285 flyvninger, hvoraf

95 % fandt sted efter august 1944. Også fra søsiden blev der modtaget store mæng-der våben. Desuden blev der nedkastet mere end 50 agenter, der var specialtrænede i England til at lede arbejdet.

 

'Her er London'

Et vigtigt bindeled mellem modstandsbevægelsen og SOE var den engelske radio BBC’s danske nyheder, der bragte særmeldinger, som i hemmelighed blev aflyttet.

Når en hilsen til et bestemt personnavn lød, skulle modtagergruppen gøre sig klar til at mødes ved det aftalte nedkastningssted.

 

Modtagelserne måtte foregå i måneskin, da piloterne skulle kunne genkende pladsen fra luften. På pladsen skulle fire personer med tre hvide og en rød stavlygte i L-for-mation markere nedkastningsstedet og vindretningen, da faldskærmene skulle kast-es mod vinden, for ikke at svæve væk. Desuden skulle der som kontrol morses et af-talt bogstav fra jorden, der blev besvaret med et andet bogstav fra flyvemaskinen.

 

Når containerne var modtaget skulle godset hurtigt skaffes af vejen til forskellige skjulesteder med lastbil, hestevogn eller cykel – et tungt arbejde, hvorfor modtager-grupperne som regel var på 10-15 mand.

 

Nedkastningerne i Mols Bjerge – 'Hilsen til Lucas og Helmer'

Første gang, der lød en 'hilsen til Lucas', var den 1. november 1944, men på grund af vejrforholdene fik man ikke kontakt til flyet.

 

Den 26. november 1944 kom der en ny 'hilsen til Lucas'. Kl. 19.25 forlod en maskine af typen Sterling basen Tempsford i England og nedkastede først tolv containere ved Vosnæs Pynt, hvor modtagergruppen fra Hornslet modtog disse. Herefter blev der omkring kl., 23.00 også nedkastet tolv containere ved Agri Bavnehøj. Modtagerhold-et bestod her af folk fra Ebeltoft, Grønfeld og Tirstrup.

 

Den 6. marts 1945 fandt der endnu en nedkastning sted tæt ved under særmeldingen 'hilsen til Helmer'. Kl. 22.05 lettede et B 24 bombefly med amerikansk besætning fra basen Harrington i England og nedkastede tolv containere omkring kl. 01.30, der blev modtaget af de samme grupper. Grupperne fra Ebeltoft og Tirstrup skulle efter-følgende skaffe containere og faldskærme af vejen, mens Grønfeld-folkene tog sig af 'godset'. Også grupper fra Vistoft og Tved deltog siden i arbejdet med fordelingen af det.

 

Sidste hilsen fra London

Grupperne fra Vistoft og Tved var også udset til at skulle modtage våben ved en plads syd for Fuglsø. Pladsen blev tildelt kodenavnet 'Abel'. 'Hilsenen til Abel' kom dog først på selve befrielsesaftenen den 4. maj i BBC´s udsendelse kl. 18.15. Gruppen tog alligevel af sted, men selvfølgelig kom der hverken flyvere eller våben den nat, hvor den tyske kapitulation blev fejret.

 

Tekst: Jørgen Nyhuus og Jakob VedstedMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk