Vedtægter
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Vedtægter for Kalkovnslauget1. Formål

    Kalkovslaugets formål er at formidle kalkens historie på Djursland gennem ved-

    ligeholdelse af de 3 fredede kalkovne i Birkesig.


2. Organisering

    Kalkovnslauget er organiseret under Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn.


3. Aftale med ejer

    De 3 kalkovne ejes af hr. Gert Svith. Vedligeholdet af de 3 kalkovne er efter skrift-

    lig aftale med ejer overladt til Museumsforeningens kalkovnslaug.


4. Medlemmer

    4.1  Lauget består af et varierende antal medlemmer.

    4.2  Det tilstræbes, at der altid er mindst ét medlem fra ejerfamilien.

    4.3  Museumsforeningen stiller med ét medlem.

    4.4  Lauget vælger sin egen oldermand.


5. Laugets arbejdsopgaver

    Kalkning, småreparationer, bekæmpelse af krat og ukrudt, deltagelse/planlæg-

    ning/afvikling af events.


6. Museumsforeningens opgaver

    6.1  Administrative og økonomiske opgaver.

    6.2  Dokumentation af laugets arbejde, f.eks. på foreningens hjemmeside.


7. Beretning

    Årets arbejde præsenteres under Museumsforeningens generalforsamling af laug-

    ets oldermand eller af Museumsforeningens formand.Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk