Billeder fra jernalderen ved Benita
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Spændende foredrag om Jernalderen

 

Den 22. august kl. 1900 blev der i Sognegården i Ebeltoft taget hul på eftersommer-ens aktiviteter med et foredrag om jernalderen i Danmark (500 f.Kr. - 800 e.Kr.) med særlig vægt på Djursland.

 

Foredragsholder var museumsinspektør, mag.art. Benita Clemmensen, Museum Østjylland, som meget levende og entusiastisk berettede og viste plancher om Djursland og Randersegnens områder med spændende fund fra jernalderen.


Med udgangs-punkt i bl.a. Vendehøj ved Hornslet og Toftesøgård ved Assentoft præsenteredes udviklingen i


bebyggelsen fra mindre, enkeltliggende gårde til lands-byer med tilhørende grav-pladser.

 


Vi hørte om Kirkemosegårdskatten, som blev fundet ved Spentrup, og om moselige-ne fra Auning og Huldremose.

 

Moseligene giver spændende oplysninger om jernalderens dragtmode og lingeri.

 

En spændende aften, som Benita afsluttede med at slå et slag for den formidling, som Museum Østjylland har overfor skoler.


Dette er meget spændende og formidlingen foretages online mellem eleverne i sko-len og formidleren hos Museum Østjylland.


Da der blandt tilhørerne var en historielærer fra Ebeltoft Skole, var dette et yderlige-re krydderi på en spændende aften, hvor tiden gik alt for hurtigt.


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk