2020
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Arrangementer 2020


 20. oktober 2020:


Bestyrelsens nyhedsbrev - tryk for at læse det


18. august 2020: Bestyrelsens nyhedsbrev


Kære medlemmer af Museumsforeningen


Vi er her endnu - Opfølgning på program for 2020. Bestyrelsen har holdt møde og vil hermed orientere medlemmerne om, hvad vi forventer af aktiviteter resten af året.


Som alle nok er bekendt med, så blev alle tidligere programsatte aktiviteter aflyst efter myndighedernes 'nedlukning af landet'.


Set i lyset af de seneste dages udmeldinger om stigninger i antal smittede og de an-befalinger, som der nu foreligger, sammenholdt med gennemsnitsalderen i vores forening, og så samtidig ser på, om det er en fornøjelse at tage på udflugt evt. med mundbind, så har vi besluttet følgende:


Ekskursionen til Christiansfeld udsættes til den 12. juni 2021


Generalforsamling – udsættes til 2021


da det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at gennemføre generalforsamling-en på den sædvanligvis hyggelige måde. Der indkaldes så på sædvanlig vis inden udgangen af marts 2021.


Afhængig af udviklingen, så vil vi på de næste månedlige møder overveje afholdelse af følgende i efteråret:


Foredrag om Danmarks befrielse samt generelt om Anden Verdenskrig ved Ole Steen Hansen.


Jakob Vedsteds virtuelle byvandring – del II.


Sidst på året kommer Museum Østjyllands årbog, så der vil under alle omstændig-heder være noget for kontingentet.
Apropos, så beder vi jer, som endnu ikke har indbetalt kontingent for 2020 om at gøre det snarest.
Opkrævningen er udsendt på mail i begyndelsen af marts.

De bedste hilsener – og pas godt på jer selv – og alle andre.


*****


Forår 2020


*****


 Se billeder og videoer fra begivenheden 


*****


Udsat p.g.a. coronavirus


Onsdag 25. marts: Generalforsamling i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


Før generalforsamlingen er foreningen vært ved det traditionelle traktement kl. 19.00 (smørrebrød, øl, vand, snaps, og kaffe). Af hensyn til indkøb, borddækning m.m. er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker ved e-mail eller telefon til formanden (jenskannegaard@gmail.com, mob.tlf. 3024 5244).

Selve generalforsamlingen starter kl. ca. 20.00.


*****


Aflyst:


Onsdag 29. april kl. 19.00 i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


foredrag ved Ole Steen Hansen


Danmarks befrielse samt generelt om Anden Verdenskrig


*****


Aflyst:


Torsdag 30. april: Valborgaften på Holmegaarden


Verner Nielsen fortæller om de seneste restaureringsarbejder på gården.

Herefter er der Valborgbål og sang. Efterfølgende  kører vi til Hoed Kro, hvor der serveres smørrebrød og drikkevarer. Arrangementet er gratis!! Kør sammen, så vidt muligt.


*****


Aflyst:


Lørdag 23. maj: Ekskursion til Christiansfeld. Herom meget mere senere


*****


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk