2020
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Arrangementer 2020


Forår 2020

Udsat p.g.a. coronavirus


Onsdag 25. marts: Generalforsamling i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


Før generalforsamlingen er foreningen vært ved det traditionelle traktement kl. 19.00 (smørrebrød, øl, vand, snaps, og kaffe). Af hensyn til indkøb, borddækning m.m. er tilmelding nødvendig.

Tilmelding sker ved e-mail eller telefon til formanden (jenskannegaard@gmail.com, mob.tlf. 3024 5244).

Selve generalforsamlingen starter kl. ca. 20.00.


*****


Aflyst:


Onsdag 29. april kl. 19.00 i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


foredrag ved Ole Steen Hansen


Danmarks befrielse samt generelt om Anden Verdenskrig


*****


Aflyst:


Torsdag 30. april: Valborgaften på Holmegaarden


Verner Nielsen fortæller om de seneste restaureringsarbejder på gården.

Herefter er der Valborgbål og sang. Efterfølgende  kører vi til Hoed Kro, hvor der serveres smørrebrød og drikkevarer. Arrangementet er gratis!! Kør sammen, så vidt muligt.


*****


Aflyst:


Lørdag 23. maj: Ekskursion til Christiansfeld. Herom meget mere senere


*****

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail: info@ebeltoftmuseumsforening.dk