Kalkovnene
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Kalkovnene i BirkesigMuseumsforeningen har på vegne af ejeren, Gert Svith, i 2014 stået for restaure-

ringen af de tre fredede kalkovne i Birkesig.


Restaureringen er bekostet af Syddjurs kommune, Kulturstyrelsen og ejeren, Gert Svith. Restaureringsarbejderne har bl.a. omfattet:


Betydelige reparationer af murværket med kalkmørtel. Disse arbejder blev udført  af Hyllested Murerforretning


Etablering af omfangsdræn. Dette blev udført af  Balle Entreprenørforretning


Nedrivning og genetablering af støttemur til kalkovn  nr. 1. Dette blev udført af  Balle Entreprenørforretning


Kalkning af ovnene. Dette blev udført af Hyllested Murerforretning


Smedning af nye indfyringslåger. Disse blev fremstillet af smeden i Hyllested  Skovgårde, Svend Briske


Fra starten af 2015 har Museumsforeningens kalkovnslaug overtaget reparation og vedligehold af ovnene

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail: info@ebeltoftmuseumsforening.dk